Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych zawarte
w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych
oraz w arkuszach dostosowania wymagań edukacyjnych.

 

KARTY WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

ROK SZKOLNY 2023/2024

(aktualizacja: 04.09.2023 r.)

 

 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Nauczyciele uczący Pobierz

Wewnątrzszkolne zasady oceniania  (aktualizacja z dnia 27.08.2021 r.)

pobierz
1. Religia

Dorota Pecyna
Joanna Pietrzyńska
ks. Piotr Świątkowski

karta_wymagań
2. Język polski

Dorota Bąk
Alina Dolna
Beata Keul – Bławat
Anna Kochanek – Dąbruś
Beata Krakowiak
Ewa Metzger
Katarzyna Sobczyk – Dzwoniarek
Krystyna Zawacka

karta_wymagań

zasady_wystawiania_ocen

3. Język angielski

Łukasz Kowalewski
Magdalena Zarańska
Dominika Kowalska
Maria Golecka

karta_wymagań

karta_wymagań_klasa_1_3

4. Język niemiecki
Agata Demeszuk karta_wymagań
5. Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Dembska karta_wymagań
6. Biologia

Joanna Szczepaniak
Alicja Senska
Angelika Pawlak
Agnieszka Łozicka

karta_wymagań

7. Chemia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska

karta_wymagań

8. Fizyka Tomasz Winkler karta_wymagań
9. Geografia

Monika Niezbecka
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka

karta_wymagań

10. Historia

Klaudia Wojciechowicz
Małgorzata Zalewska
Maciej Bydołek
Krystyna Zawacka

karta_wymagań

11. Informatyka
Wiesława Kozłowska

karta_wymagań

12. Plastyka Karolina Bereda karta_wymagań
13. Przyroda

Angelika Pawlak
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka
Joanna Szczepaniak
Monika Niezbecka

karta_wymagań
14. Technika

Elżbieta Andruszko
Joanna Śmigaj
Karolina Bereda
Marta Rybkowska

karta_wymagań
15. Matematyka

Renata Bednarz
Honorata Grudzień
Joanna Szykowna – Szymańska
Monika Werner
Tomasz Winkler
Małgorzata Wucens

karta_wymagań
16. Muzyka Ewa Gmitrowicz karta_wymagań
17. Wychowanie fizyczne

Agnieszka Adaszak - Pawlikowska
Katarzyna Aszemberg - Krajewska
Piotr Bania
Marcin Borowicz
Tomasz Kowalski
Michał Lach
Przemysław Lach

karta_wymagań

18. Wiedza o społeczeństwie
Klaudia Wojciechowicz karta_wymagań
19 Edukacja wczesnoszkolna

Białek Anita
Budka Anetta
Margraf Renata
Piosik Małgorzata
Płuciennik Renata
Pływaczyk Ewa
Rybicka Dominika
Rybkowska Marta
Siedlok Agata
Sprawska Małgorzata
Śmigaj Joanna
Wicher Marzena
Wodzińska-Milcz Joanna

karta_wymagań