Gmina Piła realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202.

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Wsparcie skierowane jest głównie do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie projektu z UE: 124.992,00 zł.

W ramach realizowanego projektu Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile otrzymała 9 komputerów firmy EccoPc.


 PLAKAT ZDALNA SZKOŁA  +

             
                                                                                     Pobierz (pdf)