LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 29.08.2022 r.) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  (aktualizacja z dnia 28.09.2023 r.) Pobierz (pdf)
3 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (aktualizacja z dnia 29.08.2022 r.)
Pobierz (pdf)
4 KARTA WYMAGAŃ Otwórz
5 PLAN PRACY SZKOŁY 2023/2024 (aktualizacja z dnia 28.09.2023 r.) Pobierz (pdf) 
6 TYTUŁ PRYMUSA SZKOŁY (aktualizacja z dnia 28.09.2023 r.) Pobierz (pdf)
7 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (pdf)
8 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ (aktualizacja z dnia 02.02.2022 r.) Pobierz (pdf) 
9 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, IMPREZ SZKOLNYCH,
KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI
Pobierz (pdf)
10 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Pobierz (pdf)
11 KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Z 19 sierpnia 2022 r. W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ EGZAMINU MATURALNEGO W 2023 ROKU
 
Pobierz (pdf)
12 Uchwały nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom  Pobierz (pdf)