Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych zawarte
w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych
oraz w arkuszach dostosowania wymagań edukacyjnych.

 

KARTY WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Nauczyciele uczący Pobierz

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

pobierz
1. Religia Dorota Pecyna
Joanna Pietrzyńska
ks. Piotr Łowicki
pobierz
2. Język polski Dorota Bąk
Alina Dolna
Beata Keul – Bławat
Anna Kochanek – Dąbruś
Beata Krakowiak
Ewa Metzger
Katarzyna Sobczyk – Dzwoniarek
Krystyna Zawacka

pobierz

3. Język angielski  Łukasz Kowalewski
Magdalena Zarańska
Dominika Kowalska
Maria Golecka
Agnieszka Orłowska
pobierz (klasy 1-3)
pobierz (klasy 4-8)
4. Język niemiecki Agata Demeszuk pobierz
5. Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Dembska klasa 8
6. Biologia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska
Angelika Pawlak
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
7. Chemia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska
klasa 7
klasa 8
8. Fizyka Tomasz Winkler klasa 7
klasa 8
9. Geografia Monika Niezbecka
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
10. Historia Klaudia Wojciechowicz
Małgorzata Zalewska
Maciej Bydołek
Bartosz Kula
Marta Markowska
Krystyna Zawacka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
11. Informatyka Wiesława Kozłowska klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
12. Plastyka Karolina Bereda pobierz
13. Przyroda Angelika Pawlak
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka
Joanna Szczepaniak
Monika Niezbecka
klasa 4
14. Technika Elżbieta Andruszko
Joanna Śmigaj
Karolina Bereda
Marta Rybkowska
pobierz
15. Matematyka Renata Bednarz
Honorata Grudzień
Joanna Szykowna – Szymańska
Monika Werner
Tomasz Winkler
Małgorzata Wucens
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
16. Muzyka Ewa Gmitrowicz klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
zasady wystawiania ocen
17. Wychowanie fizyczne   klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
18. Wiedza o społeczeństwie Klaudia Wojciechowicz klasa 8
19 Edukacja wczesnoszkolna  

klasa 1
klasa 2
klasa 3
poziomy