Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych zawarte
w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych
oraz w arkuszach dostosowania wymagań edukacyjnych.

 

KARTY WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Nauczyciele uczący Pobierz

Wewnątrzszkolne zasady oceniania  (aktualizacja z dnia 27.08.2021 r.)

pobierz
1. Religia Dorota Pecyna
Joanna Pietrzyńska
ks. Piotr Świątkowski
pobierz
2. Język polski

Dorota Bąk
Alina Dolna
Beata Keul – Bławat
Anna Kochanek – Dąbruś
Beata Krakowiak
Ewa Metzger
Magdalena Puk
Katarzyna Sobczyk – Dzwoniarek
Krystyna Zawacka

karta_wymagań

zasady_wystawiania_ocen

3. Język angielski Łukasz Kowalewski
Magdalena Zarańska
Dominika Kowalska
Maria Golecka
Agnieszka Orłowska

karta_wymagań

karta_wymagań_klasa_1_3

4. Język niemiecki Agata Demeszuk karta_wymagań
5. Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Dembska karta_wymagań
6. Biologia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska
Angelika Pawlak

karta_wymagań

7. Chemia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska

karta_wymagań

8. Fizyka Tomasz Winkler karta_wymagań
9. Geografia Monika Niezbecka
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka

karta_wymagań

10. Historia

Klaudia Wojciechowicz
Małgorzata Zalewska
Maciej Bydołek
Bartosz Kula
Marta Markowska
Małgorzata Nowak – Retkowska
Krystyna Zawacka

karta_wymagań

11. Informatyka Wiesława Kozłowska

karta_wymagań

12. Plastyka Karolina Bereda karta_wymagań
13. Przyroda Angelika Pawlak
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka
Joanna Szczepaniak
Monika Niezbecka
karta_wymagań
14. Technika Elżbieta Andruszko
Joanna Śmigaj
Karolina Bereda
Marta Rybkowska
karta_wymagań
15. Matematyka Renata Bednarz
Honorata Grudzień
Joanna Szykowna – Szymańska
Monika Werner
Tomasz Winkler
Małgorzata Wucens
karta_wymagań
16. Muzyka Ewa Gmitrowicz karta_wymagań
17. Wychowanie fizyczne

Agnieszka Adaszak - Pawlikowska
Piotr Bania
Marcin Borowicz
Tomasz Kowalski
Michał Lach
Przemysław Lach
Agata Zawistowska

karta_wymagań

18. Wiedza o społeczeństwie Klaudia Wojciechowicz karta_wymagań
19 Edukacja wczesnoszkolna   karta_wymagań