Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych zawarte
w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych
oraz w arkuszach dostosowania wymagań edukacyjnych.

 

KARTY WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Nauczyciele uczący Pobierz

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

pobierz
1. Religia Dorota Pecyna
Joanna Pietrzyńska
ks. Piotr Łowicki
pobierz
2. Język polski

Dorota Bąk
Alina Dolna
Beata Keul – Bławat
Anna Kochanek – Dąbruś
Beata Krakowiak
Ewa Metzger
Magdalena Puk
Katarzyna Sobczyk – Dzwoniarek
Krystyna Zawacka

karta_wymagań

zasady_wystawiania_ocen

3. Język angielski Łukasz Kowalewski
Magdalena Zarańska
Dominika Kowalska
Maria Golecka
Agnieszka Orłowska

karta_wymagań

karta_wymagań_klasa_1_3 

4. Język niemiecki Agata Demeszuk karta_wymagań
5. Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Dembska  
6. Biologia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska
Angelika Pawlak

karta_wymagań_klasa_5

karta_wymagań_klasa_6

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

7. Chemia Joanna Szczepaniak
Alicja Senska

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

8. Fizyka Tomasz Winkler  karta_wymagań
9. Geografia Monika Niezbecka
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka

karta_wymagań_klasa_5

karta_wymagań_klasa_6

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

10. Historia

Klaudia Wojciechowicz
Małgorzata Zalewska
Maciej Bydołek
Bartosz Kula
Marta Markowska
Małgorzata Nowak – Retkowska
Krystyna Zawacka

karta_wymagań_klasa_4

karta_wymagań_klasa_5

karta_wymagań_klasa_6

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

11. Informatyka Wiesława Kozłowska

karta_wymagań_klasa_4

karta_wymagań_klasa_5

karta_wymagań_klasa_6

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

12. Plastyka Karolina Bereda karta_wymagań
13. Przyroda Angelika Pawlak
Bożena Jabłońska
Agnieszka Łozicka
Joanna Szczepaniak
Monika Niezbecka
 
14. Technika Elżbieta Andruszko
Joanna Śmigaj
Karolina Bereda
Marta Rybkowska
karta_wymagań
15. Matematyka Renata Bednarz
Honorata Grudzień
Joanna Szykowna – Szymańska
Monika Werner
Tomasz Winkler
Małgorzata Wucens
karta_wymagań
16. Muzyka Ewa Gmitrowicz karta_wymagań
17. Wychowanie fizyczne

Agnieszka Adaszak - Pawlikowska
Piotr Bania
Marcin Borowicz
Tomasz Kowalski
Michał Lach
Przemysław Lach
Agata Zawistowska

karta_wymagań_klasa_4

karta_wymagań_klasa_5

karta_wymagań_klasa_6

karta_wymagań_klasa_7

karta_wymagań_klasa_8

18. Wiedza o społeczeństwie Klaudia Wojciechowicz karta_wymagań_klasa_8
19 Edukacja wczesnoszkolna   karta_wymagań