REGULAMIN ŚWIETLICY Pobierz (pdf)
WNIOSEK dot. zapisu dziecka do świetlicy Pobierz (pdf)
ZGODA na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Pobierz (pdf)