ZADANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

25 października 2021 r. podpisana została umowa nr WAF.557.11.129.2021 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Okres realizacji: od 25.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Celem projektu jest: zakup pomocy dydaktycznych.

Wsparciem objęta została Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile  w kwocie 43 750,00 zł.