PEDAGOG SZKOLNY - p. MARTA MARKOWSKA
Dzień tygodnia: Godziny pracy: Uwagi do godz. pracy:
poniedziałek 10:00 - 16:00  11.35 - 12:05 (ter. ped.)
wtorek 7:45 - 14:45

7:45 - 8:45 (rewalidacja)

9:10 - 9:40 (ter.ped.)

9:50 - 10:35 (ter. ped.)

13:50 - 14:20 (ter. ped.)

środa 11:30 - 16:00

11:50 - 12:35 (ter.ped.)

 

14:40 - 15:25 (z. kore. - komp.)

15:30 - 16:00 (ter.ped.)

czwartek 8:00 - 14:00

8:00 - 8:45 (ter.ped.)

8:35 - 9:05 (indywidualne)

14:40 - 15:25 (z. kore. - komp.)

15:30 - 16:00 (ter.ped.)

piątek 8:00 - 13:00

8:00 - 8:45 (historia)

8:55 - 9:40 (historia)

15:30 - 16:00 (ter.ped.)