W naszej szkole realizowane projekty:   
ERASMUS OTWÓRZ STRONĘ
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE OTWÓRZ STRONĘ
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2021-2025 OTWÓRZ STRONĘ
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO _2021 OTWÓRZ STRONĘ
AKTYWNA TABLICA OTWÓRZ STRONĘ
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI OTWÓRZ STRONĘ 
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA OTWÓRZ STRONĘ 
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA + OTWÓRZ STRONĘ