Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-05

Zgodność ze standardami:

Pracujemy nad dostosowaniem naszej strony do standardu WCAG 2.1 (poziom AA)

Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Staramy się aby strona spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Treści zewnętrzne

Treści zewnętrzne, nieprzygotowane przez administratora strony (wideo, materiały dydaktyczne) mogą nie spełniać wszystkich standardów WCAG na poziomie AA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dyrektor Marcin Borowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67-215-81-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile wyznaczył Panią Małgorzatę Wucens jako koordynatora do spraw dostępności.

Dostępność architektoniczna

Szkła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile jest zlokalizowana przy ul. Lelewela 140, 64-920 Piła. Budynek ma jedno główne wejście. Wejście główne jest od ulicy Lelewela. Z przodu do wejścia prowadzą dwa stopnie, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Jest to budynek parterowy. Osoby niepełnosprawne nie mające problemów z samodzielnym poruszaniem się i mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek  jest obiektem parterowym. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak schodów wewnątrz budynku.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Pochylnie dla wózków inwalidzkich znajdują się przy każdym wejściu do szkoły. Przy wejściu głównym od ulicy Lelewela, od strony parkingu i od strony boiska.

Dostępność platform

Brak platform. Budynek bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych: podjazdy, budynek parterowy.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy budynku od strony ulicy Świerkowej. Drugi parking jest zlokalizowany przy ulicy Rodakowskiego z tyłu budynku, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Trzeci parking znajduje się przy szkole od ulicy Lelewela (wjazd przez szlaban dostępny dla niepełnosprawnych) z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 67 215 81 48). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia szkoła zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.