Lista kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej SP12 2024/2025

Lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w roku szkolnym 2024/2025 Pobierz (pdf) (rozmiar: 389 KB)
(data publikacji: 19.04.2024 r.)

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

SPOZA REJONU SP12 2024/2025

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w roku szkolnym 2024/2025 SPOZA REJONU SP12 2024/2025 Pobierz (pdf) (rozmiar: 389 KB)
(data publikacji: 08.04.2024 r.)

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają ZGŁOSZENIE;
  • Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają WNIOSEK;
  • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia lub zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

NABÓR DO KLASY I

1 - 27 marca 2024

Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025
(dzieci obwodowe).

1 - 27 marca 2024

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 (dzieci spoza obwodu).

8 kwietnia 2024

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły  podstawowej na  rok szkolny 2024/2025.

9 - 11 kwietnia 2024

Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.

 15 kwietnia 2024 

Ogłoszenie  listy  przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

6 – 10 maja 2024

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 (dzieci spoza obwodu).

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 2529(12)24 z dnia 23.01.2024

Pobierz (pdf) (rozmiar: 140 KB)

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Pobierz (pdf) (rozmiar: 504 KB)

Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

Pobierz (pdf) (rozmiar: 510 KB) 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu

Pobierz (pdf) (rozmiar: 500 KB)

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej spoza obwodu

Pobierz (pdf) (rozmiar: 500 KB)

Oświadczenie o miejscu pracy zał. 1

Pobierz (pdf) (rozmiar: 357 KB)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych zał. 2

Pobierz (pdf) (rozmiar: 181 KB)

Oświadczenie woli zał. 3

Pobierz (pdf) (rozmiar: 180 KB) 

Wniosek o przyjęcie do klas 2-8

Pobierz (pdf) (rozmiar: 412 KB)