Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości
w zakresie Wyposażenia podstawowego, Robotyki, Audio-Video, Pomocy projektowych
(Pobierz pdf)

 

ZADANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

06 grudnia 2021 r. Gmina Piła otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości"

Okres realizacji: od 06.12.2021 r. do 31.08.2022 r.

Celem programu jest: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wsparciem objęta została Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w kwocie 157 920,48 zł.