Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego
do klasy pierwszej
 

 

1. Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do klasy pierwszej Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

Lista kandydatów wnioskujących o przyjęcie do klasy I spoza rejonu

1. Lista kandydatów wnioskujących o przyjęcie do klasy I spoza rejonu Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2020/2021

 

1. Wniosek do klasy sportowej Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

 

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;
  • Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;
  • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia.

1. Zarządzenie Nr 617(30)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2020 r.  Pobierz (pdf)
2. Oświadczenie dziecko Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie rodzic Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie woli Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5. Zgłoszenie dziecka do szkoły Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

KALENDARZ REKRUTACJI

2 - 27 marca 2020

 Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021  (dzieci obwodowe).

2 - 27 marca 2020

 Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
(dzieci spoza obwodu).

6 kwietnia 2020

Ogłoszenie    list    zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych kandydatów  do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  
na  rok szkolny 2020/2021.

6 – 7 kwietnia 2020

Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.

8 kwietnia 2020 

Ogłoszenie  listy  przyjętych  i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

6 – 10 maja 2020

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
(dzieci spoza obwodu).