Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. 

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

- Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;

- Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;

- Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;

- Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia. 

1. Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2. Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5. Oświadczenie woli Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

WAŻNE TERMINY:

 4 - 29 marca 2019

Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020  (dzieci obwodowe).

 4 - 29 marca 2019

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 (dzieci spoza obwodu).

 8 kwietnia 2019

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy  pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

 9 – 10 kwietnia 2019

Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.

 11 maja 2019  

Ogłoszenie  listy  przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

 6 - 10 maja 2019

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
(dzieci spoza obwodu).