Przewodnicząca: p. Agnieszka Biernacka
Zastępca: p. Mirosław Szostak
Skarbnik:  p. Anna Gruca
Sekretarz:   p. Katarzyna Posert
Członek: p. Rafał Bochen