Przewodnicząca: p. Anna Recław
Zastępca:  p. Waldemar Mróz
Skarbnik:   p. Agnieszka Biernacka
Sekretarz:     p. Katarzyna Posert