Przewodnicząca: p. Agnieszka Biernacka
Wiceprzewodnicząca: p. Małgorzata Banasiak
Skarbniczka:  p. Anna Gruca
Członek: p. Rafał Bochen
Protokolantka:   p. Agnieszka Radowska