Nazwa Numer telefonu
sekretariat +48 67 215 81 48
psycholog  wewnętrzny 116
świetlica szkolna  wewnętrzny 120
księgowość  wewnętrzny 104
pedagog  wewnętrzny 111
pokój nauczycielski  wewnętrzny 118
kierownik gospodarczy, intendent  wewnętrzny 124,106
nauczyciele wychowania fizycznego  wewnętrzny 108
pielęgniarka  wewnętrzny 112
biblioteka  wewnętrzny 114
kadry  wewnętrzny 105