Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Joanna Szczepaniak i Alicja Senska

Przewodnicząca: 

Członkowie: