Nr konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Lipce O/ Piła  02 8943 0004 0009 3709 2000 0010

 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnych 2020/2021 wynosi: 50 zł.