ZIMOWISKO 2024

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile 

informuje o organizacji zimowiska w szkole.

 

Termin zimowiska

od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

 

Koszt zimowiska wynosi 310 zł, w tym: 255 zł koszty

organizacyjne, 55 zł koszty żywienia (śniadanie, obiad).

 

Kartę kwalifikacyjną (druk w załączniku) należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach

od 09.01.2024r. do 26.01.2024r.

 

Płatność za ferie zimowe należy dokonać przelewem na konto szkoły
nr rachunku

28 1020 3844 0000 1102 0139 2018

w terminie od 01.02.2024r. do 07.02.2024r.

 

Jednocześnie informujemy, iż zorganizowanie zimowiska zależy od ilości chętnych.

KARTA ZGŁOSZENIA