LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 27.08.2020 r.) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (pdf)
3 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Pobierz (pdf)
4 KARTA WYMAGAŃ Otwórz
5 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021  
6 KALENDARZ OGÓLNY  
7 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (pdf)
8 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (pdf) 
9 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
10 TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  
11  ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU wniosek_zkd.pdf Pobierz (pdf)