LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 27.08.2021 r.) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (pdf)
3 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (aktualizacja z dnia 27.08.2021 r.)
Pobierz (pdf)
4 KARTA WYMAGAŃ Otwórz
5 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2021/2022  
6 KALENDARZ OGÓLNY Pobierz (pdf)
7 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (pdf)
8 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (pdf) 
9 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Pobierz (pdf)
10 KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 20 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ EGZAMINU MATURALNEGO W 2022 ROKU  Pobierz (pdf)