Lp.

Data spotkania

 

1.

 

wychowawcy klas

2. 

 

n-le uczący w I – III

n-le uczący w IV-VIII

3. 

 

wychowawcy

4.

 

n-le uczący w I – III

n-le uczący w IV-VIII

5.

 

n-le uczący w I – III

n-le uczący w IV-VIII