RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2017/2018 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

Problem priorytetowy (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): zwiększona ilość uczniów zaburza poczucie bezpieczeństwa u młodszych uczniów

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kryterium sukcesu (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): bezpieczne i higieniczne warunki pracy w szkole

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? obserwacja, ankieta, rozmowa, sprawozdania, wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?: -………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Realizacja zadań

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?

Czego nie udało się zrobić i dlaczego?

Spotkania z policją (min. „Bezpieczeństwo z Pyrkiem”)

Uczniowie i rodzice wiedzą, jak prawidłowo zachować się na drodze. Znają zagrożenia i stosują zabezpieczenia (znaczki odblaskowe, kamizelki itp.).

wysokim

-

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

Uczniowie poprawnie zachowują się na drodze, używają znaczków odblaskowych.

zadowalającym

-

Stop agresji

Uczniowie radzą sobie z przykrymi emocjami w sposób społecznie akceptowany.

zadowalającym

-

Konkursy związane z bezpieczeństwem (min. „Jestem bezpieczny na drodze”)

Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wybrane zagadnienia Kodeksu Drogowego.

wysokim

-

Spotkania z przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej związane z bezpieczeństwem zabaw zimowych i letnich

Uczniowie znają zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji letnich.

wysokim

-

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):
  • Poprawa samopoczucia, bezpieczeństwa i wiedzy uczniów na temat stosunków międzyludzkich

 

  1. Trudności w realizacji działań:
  • brak

 

                                                                          ……………………………………………………………

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ