Krótka foto relacja ze wszystkich działań szkoły w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE(SzPZ)/PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE (PPZ) O NADANIE CERTYFIKATU WOJEWÓDZKIEGO

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2018/2019 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2017/2018 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI w roku szkolny 2016/2017 (sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)

Program Szkoły Promującej Zdrowie został napisany w korelacji z Programem Profilaktycznym Szkoły, kalendarzem szkoły oraz zgodnie ze standardami szkoły promującej zdrowie.