Dnia 30 maja 2022 w Szkole Podstawowej nr 3 w Pile odbył się Miejski Konkurs Matematyczny, w którym udział wzięło 33 uzdolnionych matematycznie ósmoklasistów ze wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. Uczeń naszej szkoły - Jakub Kujawa znalazł się w zaszczytnym gronie 5 laureatów tego konkursu. Dyplom i nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piły odebrał z rąk Dyrektora SP3 p. Szymona Frydrycha. Dzięki tej wygranej oraz bardzo wysokiej średniej ocen Jakub będzie mógł się ubiegać o nagrodę Prezydenta Miasta Piły przyznawanej corocznie uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych. Serdecznie Jakubowi tego sukcesu gratulujemy!

H.Grudzień