Dobiega końca kampania promująca aktywność ruchową wśród naszych uczniów w ramach programu profilaktycznego „Festiwal rekreacji”, który jest realizowany jako część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2021.

Projekty „Aktywna szkoła” i „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia” zostawiły szkole ciekawe pomoce – zestaw do zajęć ruchowych (paletki, piłeczki, skakanki, chustę animacyjną, gry rzutne, czy zwinnościowe) oraz naklejone na podłogę w sali do zajęć wych. fizycznego i świetlicy ciekawe gry podwórkowe – Hoplę, Chińczyka i Potrójną grę w klasy. Gry i zabawy proponowane dzieciom na przeprowadzonych przez panie Małgorzatę Sprawską i Małgorzatę Piosik zajęciach bardzo się im spodobały i wzbogaciły zbiór propozycji do aktywnego spędzania wolnego czasu, czy do przeprowadzania zajęć na przerwach i podczas lekcji wychowania fizycznego.

   Listopadowa pogoda nie sprzyja, niestety, zabawom podwórkowym, stąd propozycja wykorzystania w/w pomocy w salach i na korytarzu. Kolejne miesiące, szczególnie wiosenne, będą jednak stwarzały później doskonałą okazję do realizacji długofalowych celów programu „Festiwal rekreacji”, który zakłada rozbudzenie w uczniach i mieszkańcach naszego miasta większej aktywności i chęci do dbania o własne zdrowie.

   Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Radzie Miasta Piła za inicjatywę i pomysłowość i zamieszczamy migawki z wspólnych zabaw z dziećmi.