W dniach 25-26.11.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile odbył się Ivent turystyczny, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły oraz uczniowie pilskiej dwójki.

CELEM PROJEKTU  była promocja Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) oraz zachęcenie do jak najpowszechniejszego wykorzystania PBT, wykreowanie mody na podróżowanie po Polsce, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli (pośrednio także rodziców)
o atrakcyjności turystycznej Polski, potencjale regionów turystycznych, edukacja z zakresu bezpieczeństwa w turystyce, podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów i nauczycieli
o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 Najnowocześniejsza mobilna strefa edukacji w Polsce składała się z 5 stref:

  1. Robot humanoidalny
  2. Strefa VR/AR 
  3. Strefa AR
  4. Strefa GOPR
  5. Strefa aplikacji
  6. Strefa doznania real:

W ramach strefy aplikacji dostępnych jest ich 7:

1). Pogoda w turystyce – aspekty bezpieczeństwa

2) Bezpieczeństwo w turystyce

3) Apteczka turystyczna

4) Quiz oraz memory dotyczący turystyki krajowej

5) Quiz oraz memory olimpijskie

6) Quiz POT, PBT, PMT

7) Wsłuchaj się w naturę