5 marca 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny „Mity to wieczne powracanie”. Wzięli w nim udział wytypowani przez nauczycieli języka polskiego uczniowie klas piątych. Konkurs miał formułę teleturnieju 1 z 10. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Elżbieta Żynda (klasa V a)

II miejsce – Tymoteusz Woźniak (klasa V c)

III miejsce – Miłosz Zaborski (klasa Va)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

A. Kochanek-Dąbruś