W związku z przypadającą w dniach 1 – 19 listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile włączyła się w obchody w/w Kampanii.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem. W ramach akcji w naszej szkole odbył się szereg działań m.in.: rozdawanie wstążek i ulotek przez SU, wykłady „Aspekty prawne stosowania przemocy”  prowadzone przez mł.asp. Agnieszka Nalewajko z Komendy Powiatowej Policji w Pile,  warsztaty „Gdy dzieje się krzywda…”  prowadzone przez p. Krystynę Szyszko z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Ponadto uczniowie naszej szkoły przygotowywali wraz z wychowawcami plakaty obrazujące tę tematykę oraz poruszali ten ważny temat podczas godziny wychowawczej.

A. Demeszuk