Andrzejki: 29 listopada w naszej szkole upłynął w tajemniczej atmosferze andrzejkowych wróż. Samorząd Uczniowski zadbał by na długich przerwach można było spotkać wróżki i poznać swoją przyszłość przelewając wosk przez klucz czy losując kubki. Cukierki i ciasteczka z wróżbą byłym miły dopełnieniem andrzejkowej tradycji.

Alicja Senska

  

Ruszył kolejny projekt Erasmus Plus „EVERYONE IS WELCOME". Projekt dotyczy edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych. Ważnym elementem edukacji osób niepełnosprawnych jest sztuka. Ważnym elementem edukacji osób niepełnosprawnych jest sztuka. Tą tematykę w najbliższych dniach będą przybliżać sobie nauczyciele i uczniowie z Irlandii, Turcji, Rumunii, Włoch i Polski. 

Ruszył projekt Erasmus Plus realizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile „321 – I Love Maths”.

W związku z przypadającą w dniach 1 – 19 listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile włączyła się w obchody w/w Kampanii.

W dniu 18 września 2019 r. w sali naszej biblioteki odbyło się uroczyste podpisanie umowy klasy patronackiej między Dyrekcją naszej szkoły – panem Marcinem Borowiczem a Prezesem zarządu spółki Gwda sp. z o. o. – panem Tomaszem Wojciechowskim. Akt ten podpisał również (jako patron honorowy) Prezydent Miasta Piły - pan Piotr Głowski, a całość nadzorował pan Sebastian Dzikowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Pile. Na uroczystości obecne były również dzieci wraz z wychowawcami oraz przedstawiciele mediów.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

odbędzie się w poniedziałek  2-go września 2019 r.

o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy.