Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają ZGŁOSZENIE;
  • Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają WNIOSEK;
  • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka – w przypadku kandydata spoza obwodu;
  • Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kserokopię aktualnego orzeczenia oraz zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. Zarządzenie Nr 1009(18)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2021 r. Pobierz (pdf)
2. Oświadczenie - miejsce zamieszkania Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie - miejsce pracy Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie woli Pobierz (pdf)
5. Zgłoszenie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
6. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły Pobierz (pdf)
7. Wniosek o przyjecie do klasy sportowej Pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KALENDARZ REKRUTACJI

NABÓR DO KLASY I
1 - 26 marca 2021 Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci obwodowe).
1 - 26 marca 2021 Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci spoza obwodu).
8 kwietnia 2021 Ogłoszenie   list   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
9 – 10 kwietnia 2021 Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.
11 kwietnia 2021 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
10 – 14 maja 2021 Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci spoza obwodu).
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy IV - sportowej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu ucznia dokonują rodzice w sekretariacie szkoły wg poniższego harmonogramu:
8 - 26 marca 2021 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022.
29 - 31 marca 2021 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
8 kwietnia 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

 

Gmina Piła realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozpoczynamy możliwość pracy z Office 365.

 

1 Logowanie do Offica 365 LOGOWANIE
2 Pierwsze kroki z aplikacją

FILM (logowanie do aplikacji i praca z Teams)

FILM (logowanie do aplikacji)

FILM (praca z Teams)

FILM (praca z Teams)

3 Pobieranie aplikacji (64bit)

POBIERZ

 

 

18 grudnia klasy IV d i IV e wybrały się na wycieczkę do Doliny Świętego Mikołaja w Lubnicy. Na miejscu dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach: grach i zabawach z Mikołajem, poszukiwaniach złotej figurki, paleniu złych uczynków, wspólnym kolędowaniu oraz przybliżeniu historii bożonarodzeniowej szopki.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że w szkole będzie realizowany projekt "Kącik prawny w szkole" z udziałem policjanta (dzielnicowy) rozpocznie się wyjątkowo 28 marca 2018 r. w środę o godzinie 14.00 - 15.00 w gabinecie pedagoga szkolnego. W pozostałych miesiącach odbywać się będzie w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 14.00 - 15.00.

Strona w budowie.

Andrzejki: 29 listopada w naszej szkole upłynął w tajemniczej atmosferze andrzejkowych wróż. Samorząd Uczniowski zadbał by na długich przerwach można było spotkać wróżki i poznać swoją przyszłość przelewając wosk przez klucz czy losując kubki. Cukierki i ciasteczka z wróżbą byłym miły dopełnieniem andrzejkowej tradycji.

Alicja Senska

  

Ruszył kolejny projekt Erasmus Plus „EVERYONE IS WELCOME". Projekt dotyczy edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych. Ważnym elementem edukacji osób niepełnosprawnych jest sztuka. Ważnym elementem edukacji osób niepełnosprawnych jest sztuka. Tą tematykę w najbliższych dniach będą przybliżać sobie nauczyciele i uczniowie z Irlandii, Turcji, Rumunii, Włoch i Polski. 

Ruszył projekt Erasmus Plus realizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile „321 – I Love Maths”.

W związku z przypadającą w dniach 1 – 19 listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile włączyła się w obchody w/w Kampanii.

W dniu 18 września 2019 r. w sali naszej biblioteki odbyło się uroczyste podpisanie umowy klasy patronackiej między Dyrekcją naszej szkoły – panem Marcinem Borowiczem a Prezesem zarządu spółki Gwda sp. z o. o. – panem Tomaszem Wojciechowskim. Akt ten podpisał również (jako patron honorowy) Prezydent Miasta Piły - pan Piotr Głowski, a całość nadzorował pan Sebastian Dzikowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Pile. Na uroczystości obecne były również dzieci wraz z wychowawcami oraz przedstawiciele mediów.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

odbędzie się w poniedziałek  2-go września 2019 r.

o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy.

W sobotę 16 marca 2019 r. nasza szkoła gościła laureatów szkolnych konkursów mitologicznych z siedmiu pilskich szkół podstawowych, którzy reprezentowali swoje placówki na miejskim szczeblu.

01 marca 2019 r. z inicjatywy pani Doroty Bąk w naszej szkole odbyła się szósta edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Własnej „Rodzi się słowo we mnie…”. Patronat nad nim objął Prezydent Miasta Piły. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony pilskich szkół ale nie tylko, ponieważ w tym roku gościliśmy również uczestniczkę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu.

Dla upamiętnienia 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczniowie obejrzeli przedstawienie ,,Droga do wolności”. Podczas apelu przedstawiona została historia walk powstańczych, recytowano wiersze. Nawet pojawił się i przemawiał sam Ignacy Jan Paderewski. Widzowie , wspólnie z występującymi, odśpiewali , m.in. ,,Rotę” i ,, Marsyliankę wielkopolską”. Apel miał uroczysty i  podniosły charakter.

B. Krakowiak

PIĄTEK (15.02.2019 r.) 
Ubieramy się na żółto i pomarańczowo.W przyszłości będę…
Uczniowie przebierają się za osobę, którą chcą być w przyszłości.
Przerwa 11.00 – 11.20 – hol główny - Kim będę w przyszłości? – zabawy.
Przerwa 12.05 – 12.20 – hol główny - Kim będę w przyszłości? – zabawy.

 

CZWARTEK (14.02.2019 r.) 
Ubieramy się na czerwono.
Prezentacja przygotowanych przez klasy VII i VIII informacji o zawodach.
Przerwa 11.00 – 11.20 – boisko - Spotkanie ze strażakami. Bal dla kl.I-III.

ŚRODA (13.02.2019 r.) Ubieramy się na biało i czarno. Przerwa 11.00 – 11.20 – salka rehabilitacji - prezentacja zawodu: rehabilitant. Przerwa 13.05 – 13.20 – hol główny - prezentacja zawodu: pielęgniarka. Spotkanie z inżynierami ds. rozwoju Signify - Philips dla kl. 5 i 6.

WTOREK (12.02.2019 r.) Ubieramy się na różowo i niebiesko. Spotkanie klas siódmych i ósmych z zootechnikiem - p. Anną Nakonieczną. Przerwa 12.05 – 12.20 – hol główny - „Zawody – puzzle”.

 

PONIEDZIAŁEK (11.02.2019 r.) Ubieramy się na zielono i fioletowo.Spotkanie klas piątych i szóstych z dietetykiem – p. Agatą Cerajewską.