Drukuj

 

 LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KONTAKT
1 Marcin Borowicz Dyrektor +48 67 215 81 48
2 Bożena Jabłońska Wicedyrektor +48 67 215 81 48
3 Angelika Pawlak Wicedyrektor +48 67 215 81 48

 

  1. Dyrektor Szkoły:
  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących  nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.