20.04.2023 r. odbył się finał konkursu informatycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pile, pod honorowym patronatem pana starosty Eligiusza Komarowskiego.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych młodzieży, popularyzacja umiejętności programowania oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap, czyli eliminacje szkolne, odbyły się 12.04.2023 r. w szkołach uczestników i polegały na rozwiązaniu testu online. Do eliminacji zgłosiło się 11 szkół podstawowych z powiatu pilskiego i ponad 100 uczestników, spośród których organizatorzy wyłonili 14 finalistów. Byli to uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test z wiedzy informatycznej i programowania.

Drugi etap, czyli finał odbył się w Zespole Szkół Technicznych i składał się z dwóch rund pytań na platformie Kahoot, gdzie uczestnicy odpowiadali na wyświetlane na ekranie pytania z użyciem telefonów. Między rundami odbyła się część praktyczna w pracowni komputerowej. Uczniowie mieli do rozwiązania dwa zadania – jedno z programowania w wybranym przez siebie języku (Python, C++ lub Scratch) oraz zadanie sprawdzające umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Emocje były do samego końca, a ostatnia runda pytań miała przesądzić o wszystkim, gdyż różnice w tabeli punktowej między zawodnikami były minimalne. Gratuluję finalistom, Michałowi Bogusławskiem i Hubertowi Gebler z klasy VIII e, gdyż samo zakwalifikowanie się do II etapu jest już dużym sukcesem,  dodatkowo bardzo wyrównane wyniki finału pokazały, że wiedza i umiejętności wszystkich uczniów biorących udział  w konkursie były na bardzo wysokim poziomie.