Drukuj
LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 27.11.2017 r.) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2017/2018 Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4 KALENDARZ OGÓLNY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5 OCENA Z ZACHOWANIA (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
6 OCENIANIE I KLASYFIKACJA (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
7 CELE I ZADANIA SZKOŁY (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
8 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
9 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
10 REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
11 WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
12 ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)