LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 27.11.2017 r.) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2017/2018 Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4 KALENDARZ OGÓLNY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5 OCENA Z ZACHOWANIA (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
6 OCENIANIE I KLASYFIKACJA (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
7 CELE I ZADANIA SZKOŁY (wybrane fragmenty ze Statutu Szkoły) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
8 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
9 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
10 REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
11 WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
12 ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
13 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)
14 TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)