LP. NAZWA DOKUMENTU FORMAT
1 STATUT SZKOŁY (aktualizacja z dnia 29.08.2019 r.) Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3 KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2019/2020 Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4 KALENDARZ OGÓLNY Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5 PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
6 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Pobierz (doc) Pobierz (pdf) 
7 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)
8 TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   Pobierz (pdf)