Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile informuje, że będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Zapisu dziecka dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

1. Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
2. Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
3. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka Pobierz (doc) Pobierz (pdf)
5. Oświadczenie woli Pobierz (doc) Pobierz (pdf)

 

WAŻNE TERMINY:

 4 - 27 kwietnia 2018

Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019  (dzieci obwodowe).

 4 - 27 kwietnia 2018

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (dzieci spoza obwodu).

 11 maja 2018

Ogłoszenie    list    zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych kandydatów do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  na  rok szkolny 2018/2019.

 23 – 24 maja 2018

Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.

 

 25 maja 2018

 

Ogłoszenie  listy  przyjętych  i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

1 – 8 czerwca 2018

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
(dzieci spoza obwodu).

 

WAŻNE TERMINY: KLASY SPORTOWE

 4 – 20 kwietnia 2018

 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 23 – 26 kwietnia 2018

 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 27 kwietnia 2018

 Podanie listy klasy sportowej.