20 września na scenie RCK Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski wręczył doroczne nagrody dla uzdolnionych uczniów z pilskich szkół. 

Warunkiem ubiegania się o nagrodę było spełnienie przez ucznia łącznie następujących kryteriów:

wiedza średnia ocen minimum 5,50 – szkoła podstawowa, 5,30 – gimnazjum oraz wzorowe zachowanie, ponad to należało wykazać się co najmniej jednym szczególnym, indywidualnym osiągnięciem takim jak zajęcie odpowiedniego miejsca w olimpiadach, turniejach, konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;

sport średnia ocen minimum 4,50 – szkoła podstawowa, 4,30 gimnazjum oraz bardzo dobre zachowanie, a ponad to wysokie osiągnięcia sportowe – minimum III miejsce w Wielkopolsce lub sukces w zawodach rangi Mistrzostw Polski.

W tym roku nagrodę Prezydenta Miasta Piły otrzymali:

Julia Maria Kijek

Alicja Skrobot

Jagoda Marianna Kańduła

Szymon Przemysław Malinowski

Jakub Pisarek

Filip Skotarek

Julianna Wróblewska

Jakub Bobkiewicz

Martyna Kornelia Duraj

Julia Harasimowicz

Oliwia Bereda

Kornelia Jankowska

Kajetan Wojnicki

Weronika Kuźnia.

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/nagrody-prezydenta-miasta-pily-dla-uzdolnionych-uczniow.html