Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci, w którym uczniowie klasy 5a i 6a wzięli dziś udział. Jego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

  

Foto: A. Zygmunt