W tym roku UNICEF pomaga syryjskim dzieciom żyjącym na terenach objętych ciągłymi walkami. Niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla życia dzieci. Miejsca objęte konfliktami zbrojnymi są bardzo trudno dostępne, a dotarcie pomocy humanitarnej wymaga czasu i pokonania wielu przeszkód.

UNICEF ściga się z czasem, aby zapewnić dzieciom ciepłą odzież, opał i koce. Udało nam się zorganizować w szkole kiermasz na ten cel. Całkowity dochód: 425 zł zostanie przelany na konto fundacji. Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Opiekun: E. Andruszko.