Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza  Korczaka w Pile powstała 22 listopada 1991 r. Nosiła wtedy nazwę Szkoła  Podstawowa Nr 12. Urządzono ją w adoptowanym do tego celu budynku przy  ulicy Świerkowej, który początkowo miał pełnić rolę przedszkola. Ważnym  wydarzeniem w roku szkolnym 1996/1997 było utworzenie pierwszej klasy  integracyjnej. Rok 2003 był rokiem przełomowym, w którym dzięki  ofiarności władz oraz wielkiej presji wywieranej przez społeczność  lokalną oddano do użytku nową szkołę przy ulicy Lelewela. Otrzymała ona  nazwę Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile. I tak  zaczęła się praca placówki, której nadrzędnym celem było kształcenie  dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych.

      Noc Sylwestrowa 2008/2009 r. okazała się fatalnym w skutkach  wydarzeniem. Niesforne zabawy sylwestrowe młodych ludzi spowodowały  pożar i ogromne straty majątkowe. Szkoła spłonęła w 70%. Przez pół roku,  dzięki życzliwości dyrektorów podjęto pracę w trzech pilskich  placówkach.  W międzyczasie trwały prace remontowe. Na szczęście szkoła  została odremontowana terminowo i uczniowie wraz z nauczycielami mogli  wrócić do budynku przy ulicy Lelewela.

 Kalendarium:

22 listopada 1991 r.- godz. 10.00- uroczyste otwarcie szkoły.

17 grudnia 1991 r.- posiedzenie pierwszej Rady Pedagogicznej.

1992 r.-pierwsza edycja konkursów szkolnych: „Dziś matematyk, jutro  informatyk”, „Najlepiej czytam”, „Mistrz ortografii”.

31 maja 1992 r.- pierwsza wspólna impreza zorganizowana przez SP 12 i  Radę Osiedla Podlasie- „Rodzinny Dzień Dziecka”.

październik 1992 r.- pierwsze w historii szkoły „Ślubowanie  Pierwszoklasistów”.

listopad 1993 r.- skierowanie pisma Rady Osiedla Podlasie, Rady Rodziców SP 12, Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i Dyrektora SP 12 do  Kuratorium Oświaty w Pile w sprawie budowy pełnej szkoły podstawowej na  osiedlu Podlasie.

wrzesień 1994 r.- przystąpienie do akcji „Sprzątanie Świata”.

1 września 1995 r.- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego połączona z  wojewódzkim podsumowaniem Nieobozowej Akcji Letniej „Odkrywamy Tajemnice

Lata”- wizyta władz wojewódzkich i miejskich.

1 września 1996 r.- utworzenie pierwszej klasy integracyjnej.

22 marca 1997 r.- udział uczniów szkoły w Turnieju Integracyjnym w  Zielonej Górze pod hasłem „Wiosenne Przebudzenie”.

marzec 1997 r.- pierwszy udział szkoły w Międzynarodowym Konkursie  Matematycznym „Kangur”.

2000 r.- decyzja Rady Miejskiej o budowie sześcioklasowej szkoły na  osiedlu Podlasie.

19 kwietnia 2000 r.- początek działalności Stowarzyszenia Oświatowego  „Integracja”, którego założycielem są pedagodzy placówki.

18 listopada 2000 r.- zdobycie trzeciego miejsca w I Wielkopolskich  Igrzyskach Klas Integracyjnych w Koninie.

7 stycznia 2001 r.- czynny udział w ogólnokrajowej akcji „Wielka  Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

listopad 2001 r.- X-lecie szkoły- wmurowanie kamienia węgielnego pod  budowę nowej, sześcioklasowej szkoły na Podlasiu.

2001-2003- budowa szkoły przy ulicy Lelewela 140.

czerwiec 2003 r.- wielka wyprowadzka z budynku przy ulicy Świerkowej.

sierpień 2003 r.- pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej  sześcioklasowej Szkoły Podstawowej.

1 września 2003 r.- uroczysta inauguracja roku szkolnego 2003/2004 z  udziałem władz oświatowych- ministra MENiS Krystyny Łybackiej.

1 września 2006 r.- utworzenie klasy sportowej.

1 stycznia 2009 r.- pożar części budynku szkoły.

styczeń-czerwiec 2009 r.- kontynuowanie zajęć edukacyjnych w SP 2, SP 4,  Gimnazjum nr 5.

1 września 2009 r.- rozpoczęcie zajęć w odbudowanej szkole.

1 września 2010 r.- utworzenie pierwszej klasy z dziećmi sześcioletnimi.

9 września 2011 r.- wizyta Rzecznika Praw Dziecka- p. Marka Michalaka.

16 listopada 2017 r.- nadanie szkole imienia  największego przyjaciela  dzieci Janusza Korczaka.

Wizyta Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka była wspaniałą okazją  do zorganizowania uroczystości jak również pasowania na ucznia  klasy  pierwszej.

M.Glinka