plan obowiązuje od 08.10.2018
  R.Margraf A.Białek A.Siedlok J.Wodzińska-Milcz M.Paradowska R.Płuciennik M.Wicher M.Sprawska  E.Pływaczyk  P.Lach D.Bąk A.Orłowska K.Wojciechowicz A.Dolna M.Lach M.Niezbecka A.Kochanek-Dąbruś M.Zalewska M.Zarańska M.Golecka H.Grudzień R.Bednarz B.Krakowiak J.Szczepaniak M.Wucens K.Zawacka E.Andruszko  K.Sobczyk-Dzwoniarek P.Bania A.Łozicka J.Szykowna-Szymańska K.Bereda
  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d
    P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S
Poniedziałek  1  7:30- 8:15  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm2/sm2a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a         e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2a/s.2                                 wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd1     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11     historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a zaj.technicz s.71 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9     zaj.wych. s.3 religia s.19 dorad. zaw. s.35 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10     wos s.7     informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72    
 2  8:25- 9:10  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a         e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2a/s.2             j.polski s.6                 wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd1     zaj.wych. s.9     geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.3a/s.3 j.polski s.12 wf-1/2/wf-2/2 sm1a/sm1 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.13a/s.13 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 informatyka s.72 fizyka s.7 zaj.wych. s.71     j.polski s.8 chemia s.73 religia s.19 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11
 3  9:20-10:05  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a         e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2a/s.2             matematyka s.11                 geografia s.76     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.3a/s.3 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.6a/s.6 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.19a/s.19 j.angielski s.7 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.71a/s.71 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12 matematyka s.35 wf sd2 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.8/s.8a biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2 j.polski s.13 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1>
 4 10:15-11:00  e_wczesnoszk s.58 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.1a/s.1         e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2a/s.2             plastyka s.71             zaj.wych. s.4 matematyka s.72     biologia-1/2/biologia-2/2 s.76a/s.76 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.6a/s.6 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.3/s.3a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.12/s.12a matematyka s.7 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 religia s.8 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 wf-1/2/wf-2/2 sd1a/sd1 j.polski s.9 chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.13/s.13a wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd2a wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.19a/s.19
 5 11:20-12:05  gim.kor. s.58                                 j.angielski s.2 j.polski s.1 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.5a/s.5 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 j.polski s.3 historia s.6 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.4/s.4a technika-1/2/technika-2/2 s.71a/s.71 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd2a przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.19a/s.19 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.7a/s.7 wf sm1 wf-1/2/wf-2/2 sd1a/sd1 j.niemiecki s.8 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 historia s.72 wf-1/2/wf-2/2 sd3/sd3a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.13/s.13a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.12/s.12a
 6 12:20-13:05                      gim.korekc.s.58 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.3/s.3a         historia s.6 przyroda s.1 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.4a/s.4 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.2/s.2a zaj.wych. s.19 wf sd2 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.71a/s.71 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.5a/s.5     wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2 religia kościół muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 geografia s.11 matematyka s.10 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> j.angielski s.13 j.niemiecki-1/2/informatyka-2/2 s.8/s.72 biologia-1/2/biologia-2/2 s.73/s.73a historia-1/2/historia-2/2 s.12/s.12a
 7 13:20-14:05              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a religia s.2 wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2 matematyka s.10 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.4a/s.4 j.angielski s.11 j.polski s.1     historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a         hist. i społ s.12     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 zaj_komputer-1/2/zaj_komputer-2/2 s.72a/s.72 j.angielski s.7 biologia s.35     geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a chemia s.73 historia s.19 j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8 religia s.71
 8 14:15-15:00              j.angielski s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.2/s.2a wf-1/2/wf-2/2 sd1/sd2 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1>     biologia s.73                 przyroda s.76             j.polski s.9         j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8 religia s.12 wos s.11     e_dla_bezp s.71
 9 15:10-15:55              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a     religia s.3 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a     muzyka s.35 historia-1/2/historia-2/2 s.13a/s.13 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.71a/s.71 informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72     zaj.wych. s.76                                             religia s.12 e_dla_bezp s.73 j.niemiecki-2/2 s.8        
10 16:00-16:45              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a religia s.6 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a                         plastyka s.35                                                                
11 16:50-17:35              e_wczesnoszk s.72             e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm2 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a                                                                                            
 
Wtorek  1  7:30- 8:15  j.angielski s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm1a                         matematyka s.6                 matematyka s.10 muzyka s.35     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.8a/s.8         wf-1/2/wf-2/2 sd1/sd1a zaj.wych. s.11 j.polski-2/2 s.9 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12 dorad. zaw. s.73         historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd2a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.71        
 2  8:25- 9:10  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         j.angielski s.19             j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.3/s.3a technika s.71 matematyka s.10 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a         wf-1/2/wf-2/2 sd1/sd1a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.8a/s.8 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.35a/s.35 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 chemia s.73 matematyka s.9 dorad. zaw. s.72 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd2a wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2     geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a
 3  9:20-10:05  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         j.polski s.6 matematyka s.3     zaj.wych. s.2 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.7a/s.7 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm2/sm1 technika s.71 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1>         przyroda s.76 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.8a/s.8 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.polski s.12 biologia s.19 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a j.polski s.11 fizyka s.72     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10
 4 10:15-11:00  e_wczesnoszk s.4 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.5a/s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd1a j.polski s.3     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.6a/s.6 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2a/sd2 wf sm2 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.8a/s.8 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a     religia s.2 matematyka s.11 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.2a/s.3a wf sm1 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 zaj.wych. s.10 historia s.13 geografia-1/2/geografia-2/2 s.71a/s.71 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 biologia s.73 religia s.19     j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a
 5 11:20-12:05                                      s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2 zaj.wych. s.6 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> historia-1/2/historia-2/2 s.13a/s.13 j.polski s.2 j.angielski s.1 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.4a/s.4 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.5/s.5a historia-1/2/historia-2/2 s.3/s.3a j.polski s.71 wf-1/2/wf-2/2 sd2a/sd2 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 matematyka s.10 geografia s.19 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.8a/s.8 fizyka s.72 matematyka s.11 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a
 6 12:20-13:05              gimn.kor.58                     przyroda s.5 religia s.2 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 religia s.1 j.angielski s.4 j.polski s.6 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.3a/s.3 biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> religia s.8 j.polski-2/2 s.9 zaj_komputer-1/2/zaj_komputer-2/2 s.72a/s.72 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.13/s.13a j.angielski s.7 plastyka s.11 fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.19/s.19a matematyka s.10 j.polski s.12 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd1a>/<sd1>
 7 13:20-14:05              religia s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm2 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58a/s.58 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a religia s.4 j.angielski s.10 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.5a/s.5 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76     biologia s.73             j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.13a/s.13 informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 j.angielski s.19 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.9a/s.9         wf-1/2/wf-2/2 sd2/sd1 j.polski s.12 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 religia kościół j.niemiecki s.8 wos s.11 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71
 8 14:15-15:00              e_wczesnoszk s.5 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.4a/s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a         j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 religia s.12                     informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 wych.rodz. s.35             wf-1/2/wf-2/2 sd1/sm1 j.angielski s.10 j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8         e_dla_bezp s.73 fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71 wos-1/2/wos-2/2 s.13a/s.13
 9 15:10-15:55              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a         zaj.wych. s.7                         religia s.12 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11                 j.niemiecki s.8     religia s.10             wos-1/2/wos-2/2 s.13a/s.13    
10 16:00-16:45              e_wczesnoszk s.58 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm2         religia s.12                         matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11                                             wych.rodz. s.35    
11 16:50-17:35                  e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm2 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a                                                                                                
 
Środa  1  7:30- 8:15  e_wczesnoszk s.72 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a             e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a         <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10                 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.7a/s.7         zaj.technicz-1/2/zaj.technicz-2/2 s.4/s.71     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 biologia s.73     religia s.12     s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2 matematyka s.11 j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8 wos-1/2/wos-2/2 s.13a/s.13
 2  8:25- 9:10  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a             e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a     plastyka s.71 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.5a/s.5 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.9a/s.9 muzyka s.35             zaj.wych. s.8 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a matematyka s.19 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12     wf sm1 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1a/sd1     biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 dorad. zaw. s.72 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2/sd2a geografia s.76 wos-1/2 s.13a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11
 3  9:20-10:05  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a religia s.1             e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a     j.polski s.11 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.2a/s.2 historia s.73             <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> j.polski s.12 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.73a/s.76     j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm2/sm1 religia kościół j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.19/s.19a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.72a/s.72 j.niemiecki s.8 zaj.wych. s.35 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.71/s.71a historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a
 4 10:15-11:00  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a     gim.kor. s.58     religia s.3 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.6a/s.6 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a     <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.19a/s.19 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2a/sd2             matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd1a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.8a/s.8     technika-1/2/zaj.technicz-2/2 s.71a/s.71 matematyka s.72 j.polski s.13 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a historia s.73 j.polski s.76 religia kościół j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9
 5 11:20-12:05          gim.kor. s.58                     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a j.polski s.5 religia s.2 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.3a/s.3 historia-1/2/historia-2/2 s.1a/s.1 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.4a/s.4 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2a/sd2 matematyka s.6         historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd1a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.35a/s.35 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.12a/s.12 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.polski s.9 matematyka s.7 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm2>/<sm1> j.polski s.76 j.niemiecki-1/2/j.angielski-2/2 s.8/s.19 chemia-1/2/chemia-2/2 s.73a/s.73 zaj.wych. s.71
 6 12:20-13:05              e_wczesnoszk s.5 religia s.4 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.1a/s.1             s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2 j.angielski s.3             j.polski s.19 wf sd2 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.6a/s.6 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11     plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 zaj.wych. s.9 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.76a/s.76 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 religia s.2 historia s.13 wf sd1 chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a religia s.72 fizyka s.71 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8
 7 13:20-14:05              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1             s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd2 historia s.2             j.angielski s.10 j.polski s.6 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a     religia s.71 zaj_komputer s.72 religia s.8 wf sm1     plastyka s.35 j.angielski s.7 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a matematyka s.76 wych.rodz. s.19 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a    
 8 14:15-15:00              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1             matematyka s.11                 religia s.2 j.angielski s.7 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm1>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sm1>/<sd1>         religia s.12     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9     fizyka s.71 chemia s.73 wych.rodz. s.8 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a informatyka s.72            
 9 15:10-15:55              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1             informatyka s.72                     religia s.2 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a zaj.wych. s.12                 zaj.wych. s.9         fizyka s.71         wych.rodz. s.8            
10 16:00-16:45              e_wczesnoszk s.58     e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm2/sm1                                         informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 historia-1/2/historia-2/2 s.13a/s.13                 religia s.12                                    
11 16:50-17:35                                                                                                                                 
 
Czwartek  1  7:30- 8:15              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a religia s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a             basen basenAP matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10     geografia s.76                 muzyka s.35 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.3/s.1a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11     j.polski s.9 j.angielski s.7 historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a             <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1>
 2  8:25- 9:10              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72a/s.72 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a wf-1/2/wf-2/2 sd1/sd2 j.angielski s.7 basen basenAP powrót z basenu technika-1/2/technika-2/2 s.35a/s.35     historia s.13                 hist. i społ s.19 wf-1/2/wf-2/2 sm2/sm1 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12     muzyka s.8 geografia s.76 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71 wos s.11     chemia-1/2/chemia-2/2 s.73a/s.73 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9
 3  9:20-10:05              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a religia s.6 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a przyroda s.73 technika s.71 powrót z basenu j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.35a/s.35 basen basenAP religia s.11 matematyka s.10                 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12a/s.12     j.angielski s.7 matematyka s.72 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> j.angielski s.8     historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9
 4 10:15-11:00              religia s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a muzyka s.35 basen basenAP technika-1/2/technika-2/2 s.71a/s.71 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 powrót z basenu j.polski s.4 j.polski s.19                 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd2 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.8a/s.8 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 religia s.72 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm2/sm1 j.polski s.13 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a geografia s.10     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a chemia-1/2/chemia-2/2 s.73/s.73a
 5 11:20-12:05                  e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a         e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a religia s.2 basen-1/2/basen-2/2 basenAP/basenAP' powrót z basenu j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.1a/s.1 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.3a/s.3 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.4/s.4a matematyka s.5 j.polski s.6         religia s.8 technika-1/2/technika-2/2 s.71a/s.71 matematyka s.10 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 wf sm1 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.7a/s.7 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1a/sd1 muzyka s.35 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.13/s.13a zaj.wych. s.12 zaj.wych. s.19 chemia s.73 geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11
 6 12:20-13:05  religia s.4 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.5a/s.5 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.1a/s.1                         powrót z basenu j.polski s.6 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.3a/s.3 religia s.2 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm2/sm1     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.7a/s.7 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2a>/<sd2> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2a>/<sd2> j.angielski s.10     plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.71a/s.71 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a biologia s.13 wf sd1 informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a j.polski s.19 matematyka s.8 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73
 7 13:20-14:05  e_wczesnoszk s.4 religia s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         religia s.3 matematyka s.6             s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm2/sm1     <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> technika-1/2/technika-2/2 s.71a/s.71 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 j.polski s.12     wych.rodz. s.19 wf sd3 matematyka s.10 chemia s.73 geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9/s.9a matematyka s.11 j.angielski-1/2/j.niemiecki-2/2 s.7/s.8 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.13/s.13a informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72
 8 14:15-15:00  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         j.polski s.6                 plastyka s.71     muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9             matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 chemia s.73 wych.rodz. s.19     informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sd1 j.polski s.13        
 9 15:10-15:55  e_wczesnoszk sm1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                                             informatyka s.72     religia s.12 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a             matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 wych.rodz. s.13             s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd2 biologia s.73        
10 16:00-16:45  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58/s.58a                                                     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 religia s.12                                             informatyka-1/2 s.72        
11 16:50-17:35                                                                                                                                 
 
Piątek  1  7:30- 8:15              e_wczesnoszk s.5 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.4a/s.4 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.1a/s.1 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.3a/s.3 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a zaj.wych. s.73     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7     j.polski s.11     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9     muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 basen basenAP s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd2     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.71a/s.71     j.polski s.13     biologia-1/2/biologia-2/2 s.76a/s.76 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a             j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8
 2  8:25- 9:10              e_wczesnoszk s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a j.polski s.13     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11     matematyka s.10     geografia-1/2/geografia-2/2 s.76/s.76a basen basenAP j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7/s.7a powrót z basenu s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2     j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.19a/s.19     j.niemiecki s.8     <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> chemia s.73 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.35/s.72 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71
 3  9:20-10:05              j.angielski s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.4/s.4a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1a/s.1 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.2/s.2a s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2/sd2a     informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9     basen-1/2/basen-2/2 basenAP/basenAP'     j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 powrót z basenu j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.13a/s.13 zaj.wych. s.19 przyroda s.76     wf sm1     s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1a/sd1 j.niemiecki s.8 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 matematyka s.11 religia s.35 fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.12a/s.12
 4 10:15-11:00              e_wczesnoszk sm1 religia s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.58a/s.58 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.3/s.3a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.6/s.6a j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.2/s.2a s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd2/sd2a informatyka s.72 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.1a/s.1 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76     powrót z basenu     basen basenAP geografia-1/2/geografia-2/2 s.19/s.19a biologia-1/2/biologia-2/2 s.73a/s.73 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.13a/s.13 j.polski s.9     technika-1/2/zaj.technicz-2/2 s.71a/s.71 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.5/s.5a s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1a/sd1 religia kościół j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10 fizyka s.35 matematyka s.11 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.12/s.12a
 5 11:20-12:05      gim.kor. s.58             religia s.3 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sm1/sm2         matematyka s.2 j.polski s.6 przyroda-1/2/przyroda-2/2 s.76a/s.76 technika-1/2/technika-2/2 s.5a/s.5 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.4/s.4a historia s.1 j.angielski s.7 powrót z basenu plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.71a/s.71 basen basenAP historia-1/2/historia-2/2 s.13/s.13a matematyka s.10 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.19a/s.19 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 geografia s.8 j.polski s.12 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9/s.9a fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.73a/s.73 j.polski s.72 wf-1/2/wf-2/2 sd3a/sd3 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1> <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1>
 6 12:20-13:05  j.angielski s.4 religia s.5 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         j.angielski s.2 przyroda s.76 religia s.19     matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.3a/s.3 wf-1/2/wf-2/2 sm1/sm2 basen basenAP technika-1/2/technika-2/2 s.71a/s.71 informatyka-1/2/informatyka-2/2 s.72a/s.72 powrót z basenu matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.6a/s.6 plastyka s.10 wf-1/2/wf-2/2 sd2a/sd2 historia-1/2/hist. i społ-2/2 s.13a/s.13 j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9/s.9a fizyka s.12 wf sd1 muzyka-1/2/muzyka-2/2 s.35a/s.35 j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 s.8a/s.8 j.angielski s.7 j.polski s.73 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.11a/s.11 religia kościół
 7 13:20-14:05  religia s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                         technika s.73 <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1>         <wf-1/2>/<wf-2/2> <sd2>/<sd1>     powrót z basenu religia s.2 matematyka-1/2/matematyka-2/2 s.10a/s.10         j.polski s.9 zaj_komputer-1/2/zaj_komputer-2/2 s.72a/s.72     j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 s.7a/s.7 religia s.12 historia s.8 fizyka-1/2/fizyka-2/2 s.71a/s.71 plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sm1/sm2 historia s.13 zaj.wych. s.11 wych.rodz. s.76
 8 14:15-15:00  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a religia s.1                             matematyka s.7         plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35     matematyka s.10     religia s.12             j.polski-1/2/j.polski-2/2 s.9a/s.9     wf sm1 historia s.13 informatyka s.72     wych.rodz. s.76 s_zaj.sport.-1/2/s_zaj.sport.-2/2 sd1/sd2     e_dla_bezp s.73    
 9 15:10-15:55  e_wczesnoszk s.4 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 sd1/sd1a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.1/s.1a                                         religia s.8     informatyka s.72                     plastyka-1/2/plastyka-2/2 s.35a/s.35     wych.rodz. s.76     zaj.wych. s.9                        
10 16:00-16:45  e_wczesnoszk s.58 e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.5/s.5a e_wczesnoszk-1/2/e_wczesnoszk-2/2 s.72/s.72a                                                 religia s.12                     wych.rodz. s.76                                        
11 16:50-17:35